Wyceny

Świadczymy usługi rzeczoznawstwa majątkowego w zakresie:
  • wyceny nieruchomości do celów kredytowych,
  • analizy rynku nieruchomości,
  • oceny opłacalności inwestycji,
  • regulacji stanów prawnych, 
  • doradztwa w zakresie obniżania kosztów związanych z nieruchomościami,
  • uzyskiwania środków z tytułu należnych wynagrodzeń i odszkodowań.

Przy wycenach o dużym stopniu skomplikowania, wymagających wiedzy interdyscyplinarnej, pracujemy zespołowo wykonując dodatkowe usługi w zakresie analizy ekonomiczno - finansowej, inwentaryzacji budowlanej oraz projektów budowlanych.

Specjalizujemy się w wycenach ograniczonych praw rzeczowych m.in. służebności przesyłu z tytułu obecności na nieruchomości sieci gazowych, wodociągowych, energetycznych itp. oraz w wycenach dotyczących odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości.

Posiadamy duże doświadczenie (ponad 2000 operatów szacunkowych) w wykonywaniu wycen do celu odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości na cele drogowe. Specjalizujemy się w wycenach do tego celu, oraz uczestniczymy w postępowaniach administracyjnych.

Wycena nieruchomości oraz koordynacja prac zespołu specjalistów prowadzona jest przez Rzeczoznawcę Majątkowego – mgr inż. Aleksandrę Olczyk nr upr. 1700, która jest :
  • członkiem Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych zrzeszonym w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie
  • absolwentem Akademii Rolniczej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Rolniczy)
  • posiada dodatkowe uprawnienia do wykonywania wycen do celu zabezpieczenia wierzytelności banków, określania wartości hipotecznej


Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub napisz pod wyceny@proverto.pl jak możemy ci pomóc